menusearch
isssi.ir

‌‌‌‌‌‌‌تاریخچه تأسیس کمیسیون انجمن‌های علمی

جستجو
(0)
(0)
درباره کمیسیون انجمن‌های علمی

‌‌‌‌‌‌‌تاریخچه تأسیس کمیسیون انجمن‌های علمی

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در سال ۱۳۶۲ مسئولیت انجمن‌ها و مجامع علمی کشور به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری واگذار گردید و دفتر همکاریهای علمی و بین‌المللی، زیر نظر معاونت پژوهشی، اداره امور انجمن‌ها را برعهده گرفت.

در سال ۱۳۶۶ نیز ”آیین‌نامه نحوه صدور تأسیس انجمن‌های علمی کشور“ تدوین شد. این آئین‌نامه به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اختیار داد مجوز تأسیس انجمن‌های علمی را صادر یا فعالیت‌های آنها را تأیید کند.

در سال ۱۳۷۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی در مصوبه شماره ۲۶۲ خود، صدور مجوز تأسیس انجمن‌های علمی، تجدید پروانه و نظارت بر حسن انجام کار آنها را برعهده وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و ارشاد اسلامی نهاد.

بر اساس این مصوبه؛ هم‌اکنون کمیسیون انجمن‌های علمی ایران در حوزه معاونت پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صدور مجوزتأسیس انجمن‌های علمی غیر پزشکی را برعهده دارد.

تاکنون بیش از ۳۷۰ انجمن علمی از کمیسیون انجمن‌های علمی ایران مجوز فعالیت دریافت کرده‌اند.

با توجه به اهمیت انجمن‌های علمی در آغاز هزاره سوم، به‌عنوان حلقه مفقوده «جامعه مدنی»، فراهم کردن بستر مناسب برای فعالیت اینسازمانها امری مهم است.

 

وظایف کمیسیون

 • بررسی و تصویب دستورالعمل‌ها و روش اجرایی و ضوابط مورد عمل کمیسیون و اجرای آن پس از تأیید وزیر ذیربط
 • رسیدگی به درخواست تأسیس انجمن و صدور مجوز تأسیس
 • بررسی صلاحیت‌های علمی و عمومی اعضای هیأت مؤسس و هیأت مدیره
 • صدور مجوز تأسیس انجمن
 • تصویب اساسنامه انجمن و تصویب هرگونه تغییر در اساسنامه مصوب
 • تصویب آئین‌نامه‌ها و ضوابط مربوط به تشکیل هیأت بررسی تخلفات، نحوه رسیدگی به تخلفات و تعیین مجازات‌های مربوط
 • تعیین هیأت بررسی تخلفات و هیأت نظارت بر عملکرد انجمن‌ها
 • تصویب آئین‌نامه داخلی کمیسیون
 • تعیین نماینده برای نظارت بر حسن اجرای انتخابات انجمن‌ها
 • نظارت بر حسن انجام کار انجمن‌ها
 • بررسی و ارزیابی فعالیت یکساله انجمن‌های علمی
 • تصویب تصمیمات هیأت بررسی تخلفات