menusearch
isssi.ir

فعالیت‌های انجام شده انجمن سیستم‎های هوشمند ایران

جستجو
(0)
(0)
فعالیت‌های انجام شده انجمن سیستم‎های هوشمند ایران

انجمن سیستمهای هوشمند ایران

انجمن سیستمهای هوشمند ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۸۶ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی بین رشته ای آغاز نمود.

 

کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن سیستمهای هوشمند ایران

 کنفرانس‎های برگزار شده توسط انجمن سیستم‌های هوشمند ایران