menusearch
isssi.ir

چشم اندازها

جستجو
(0)
(0)
چشم اندازها
  انجمن سیستم­ های هوشمند ایران در چشم­ انداز خود، تلاش می نماید که در جهت ارتقاء کمی و کیفی فعالیت­ های خود، در زمینه­ های پژوهشی و آموزشی و اجرایی در حوزه سیستم­ های هوشمند، به ­ویژه سیستم­ های فازی و محاسبات نرم، فعالیت و مشارکت ­نماید.