دوشنبه, 01 مرداد 1403  
دبیرخانه

:: آدرس دبیرخانه : استان خراسان رضوی-شهر مشهد-میدان آزادی-پردیس دانشگاه فردوسی مشهد-دانشکده  مهندسی- قطب رایانش نرم و پردازش هوشمند اطلاعات

کد پستی: 91777948944

 

:: تلفن  :    05138806027

 

:: نمابر :     05138807386

 

:: ایمیل :   isssi@um.ac.ir